Kallelse till årsmöte 2017

Söndagen den 26 februari kl.15:00 i bygdegården.

(med reservation för ändring)

Alla hjärtligt välkomna